lørdag 10. november 2018

Podcast

Annette gjør ting hun ikke kan, og prøver seg nå på noe som ligner podcast...

La i dag ut den 3dje episoden.

https://youtu.be/IGB3W0X72Bs